Już od 18 lat, przez kilka miesięcy każdego roku, setki Uczestników, Partnerów, Sponsorów, Patronów Honorowych i Medialnych oraz innych osób wykazuje rosnące zainteresowanie Konkursem, a tym samym tematem selektywnej zbiórki odpadów. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce rozwija się, a konkurs ewoluuje wraz z nią. 

 

W tegorocznej edycji konkursu oceniane są działania prowadzone w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.Wyjątkiem od tej reguły są placówki oświatowe, które będą zgłaszały działania edukacyjne, realizowane od 30 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.

 

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w konkursie jest stosowanie w praktyce przedsięwzięć organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych dotyczących odbioru, zbiórki, przekazania do odzysku i recyklingu odpadów.

 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

 

W konkursie mogą wziąć udział: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki i porozumienia międzygminne, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, RIPOKi, szkoły, organizacje ekologiczne, parki narodowe i krajobrazowe, centra edukacji ekologicznej.

 

Uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach:

 

GMINA RECYKLINGU

 

EDUKACJA RECYKLINGOWA

 

LIDER RECYKLINGU

 

W konkursie przyznawane są nagrody:

 

-          tytuł „Tygrysa Recyklingu”

 

-          Puchary Recyklingu

 

-          statuetki

 

-          wyróżnienia

 

-          nagrody rzeczowe

 

-          dyplomy za udział w konkursie

 

-          znak „Jakość Recyklingu”

 

-          nagrody finansowe