Uczestnicy startują do tej kategorii z podziałem na: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie oraz związki i porozumienia międzygminne. Uczestnicy oceniani są za efektywność systemów gminnych oraz za zbiórkę poszczególnych frakcji odpadów: biodegradowalnych, stłuczki szklanej, makulatury oraz tworzyw sztucznych, według odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Uczestnicy z każdej z grup (gmina wiejska, miejsko-wiejska, itd.) z najlepszymi wynikami otrzymają statuetki Gmina Recyklingu. Ponadto każda gmina biorąca udział w konkursie ma szansę otrzymać statuetkę za zbiórkę:

  • odpadów biodegradowalnych – Bio-Gmina,
  • stłuczki szklanej – Szklana Statuetka,
  • makulatury – Złota Bela Makulatury,
  • tworzyw sztucznych – Lider Zbiórki Tworzyw. 

WZÓR FORMULARZA SZCZEGÓŁOWEGO