Szkło

ciekawostka1Od kilku lat corocznie w polskich hutach poddaje się recyklingowi ponad 250 tys. ton stłuczki z opakowań szklanych. Zaoszczędza się dzięki temu corocznie około 300 tys. ton surowców (piasku, dolomitu, sody) używanych do produkcji szkła. Wykorzystana stłuczka ma wartość ponad 50 mln zł.

Zbierając selektywnie opakowania szklane oszczędzamy nie tylko miejsce na wysypiskach, które zajęłyby gdyby wrzucić je zmieszane z pozostałymi odpadami. Każdy tysiąc kilogramów zebranej stłuczki pozwala zaoszczędzić aż 1200 kilogramów surowców z których zazwyczaj produkuje się szkło . W jednym zestawie pojemników tonę stłuczki zbiera się w ciągu mniej więcej trzech miesięcy. Żeby wydobyć surowce które zastępuje stłuczka trzeba by zrobić sporą "dziurę w ziemi". Zbierając szkło oszczędzamy więc przed dewastacją okolice w których wydobywane są surowce.

Źródło: depostiphotos.com

Huty szkła używając stłuczkę ograniczają zużycie gazu i emisję dwutlenku węgla (każda zebrana tona stłuczki to o około 220 kg dwutlenku węgla w atmosferze mniej). Oznacza to, że segregując opakowania szklane do specjalnych pojemników, lub worków, przyczyniamy się do zmniejszenia efektu cieplarnianego.

Do zbiórki szkła przeznaczone są dwa pojemniki - biały na opakowania bezbarwne i zielony na opakowania ze szkła kolorowego. Są one potrzebne, bo opakowania szklane zbierane z podziałem na kolory dużo łatwiej poddać recyklingowi, czyli przetopić na nowe słoiki i butelki.

Segregacja opakowań szklanych nie musi oznaczać niewygód związanych z myciem opakowań, odmaczaniem etykiet, usuwaniem resztek zamknięć. Instalacje do oczyszczania stłuczki zainstalowane w hutach produkujących opakowania szklane „wyłapują” kapsle, nakrętki, czy etykiety. Również pozostałości produktów spożywczych nie dyskwalifikują stłuczki.

Do obu pojemników na szkło wrzucamy przede wszystkim słoiki i butelki po artykułach spożywczych.

Nie należy do nich wrzucać:

 • luster,
 • szyb okiennych,
 • szyb samochodowych,
 • szkła zbrojonego,
 • szklanek, kieliszków,
 • szkła kryształowego,
 • naczyń żaroodpornych,
 • żarówek i świetlówek,
 • kineskopów,
 • wyrobów z porcelany i fajansu,
 • płytek i innych wyrobów ceramicznych,
 • doniczek,
 • zniczy,
 • szklanych opakowań po lekach oraz szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek itp.).
 • Inne rodzaje szkła (niż słoiki i butelki) różnią się od nich składem chemicznym. Topią się one w wyższych temperaturach. Dlatego nie stopią się w hucie, w której przerabiana jest stłuczka pochodząca z selektywnej zbiórki.

Puszki

ciekawostka2Odpady aluminiowe nadają się w całości do recyklingu. Proces można przeprowadzać wielokrotnie bez strat w jakości materiału.

W Polsce recykling opakowań aluminiowych stoi na wysokim poziomie. W 2008 roku osiągnął 67%, co jest wynikiem wyższym od wymaganego. Wykorzystanie odpadów aluminiowych to korzyść ekologiczna, gdyż produkcja aluminium ze złóż boksytu wiąże się ze skażeniem gleby, wód i powietrza. Poprzez odzysk i recykling aluminium, zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się o 95%, wód o 97%, a zużycie energii jest zredukowane o 95%.

Źródło: http://www.recal.pl/index.php/ciekawostki/pliki-do-pobrania

  

 

Tworzywa

Tworzywa sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego ważne jest przetwarzanie plastiku.

W Polce w skali roku na wysypiska trafia ponad 100 tys. ton samych butelek plastikowych, z czego tylko 140 ton jest odzyskiwane.

Butelka z plastiku o popularnej nazwie PET stała się kłopotliwym odpadem XXI wieku i to nie tylko w Polsce. Problem ten dotyczy wszystkich krajów globu ziemskiego wysoko uprzemysłowionych. Polega na tym, iż produkcja opakowań plastikowych jest masowa i przewyższa możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Statystyki podają, iż Polacy opróżniają rocznie 110 tys. ton butelek, a jedna tona to 25 tys. sztuk, z czego roczny odzysk to tylko 140 ton w skali kraju. Miesięcznie na wysypisko trafia tysiące ton śmieci, co prawda nie są one szkodliwe, ponieważ nie emitują szkodliwych substancji, ale w szybkim tempie zaśmiecają otoczenie.

Źródło: http://wibo.home.pl/

Tylko niewielka część, bo zaledwie 4% światowych złóż ropy naftowej, zużywana jest jako surowiec do produkcji tworzyw sztucznych. Użytkowanie produktów z tworzyw sztucznych pozwala oszczędzać ropę naftową:

 • 100 kg części samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych każdego roku zmniejsza zużycie ropy naftowej w Europie o około 12 milionów ton, a emisję CO2 o 30 milionów ton;
 • Tworzywa sztuczne pomagają zmniejszyć zużycie paliwa i emisję CO2 w naszych domach – innowacyjne zastosowanie tworzyw sztucznych może zmniejszyć domowe zużycie oleju opałowego do 3 litrów na metr kwadratowy, w porównaniu do średniego zużycia wynoszącego 20 litrów.

Papier

ciekawostka3Przeciętnie mieszkaniec świata rocznie zużywa ok. 50 kg papieru. Obecnie roczna produkcja światowa sięga 318 mln ton. Tak wielką ilość byłoby trudno wytworzyć przy wykorzystaniu wyłącznie surowców pierwotnych (drewna), dlatego zużywa się coraz więcej makulatury.

Statystyczny Polak zużywa rocznie ponad 60 kg papieru. Z tej ilości część jest przechowywana w postaci dokumentów, książek czy zeszytów, część zużywa się doszczętnie (np. papier toaletowy, ręczniki papierowe), jednak znaczna ilość to odpady. Mieszkaniec naszego kraju zbiera rocznie ok. 22 kg makulatury, zatem przekazuje do recyklingu niespełna 36% zużywanego przez siebie papieru. To bardzo mało, gdyż dla porównania w Austrii, Holandii i w Niemczech odzysk przekracza 70%.

Wykorzystanie makulatury ogranicza eksploatację drewna pochodzącego z lasów. Tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew. Przetwarzając makulaturę oszczędzamy wodę, zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie oraz zyskujemy miejsce na składowiskach. Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m3 miejsca na składowisku.

Źródło: depositphotos.com

Zbiórka papieru i makulatury jest prowadzona przy pomocy pojemnika oznakowanego kolorem niebieskim.

Baterie

ciekawostka4Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne zagrożenie.

Źródło: depositphotos.com

Baterie są wszędzie tam, gdzie możesz usłyszeć dźwięk i/lub zobaczyć światło, a więc w zabawce, kartce pocztowej, budziku, latarce, aparacie fotograficznym, itp. Czasami baterii tych nie można ani wymienić na nowe ani usunąć. Dlatego w procesie utylizacji cały produkt traktowany jest jako odpad niebezpieczny. Pamiętajmy o tych przedmiotach i nie wyrzucajmy ich do pojemnika na śmieci wraz z innymi odpadami.

Baterii i akumulatorów małogabarytowych nie trzeba oddawać do punktów zbiórki bezpośrednio po ich zużyciu. Można je zbierać w sposób selektywny w domu, w woreczku bądź pudełku kartonowym. Ważne aby baterie nie trafiały do kosza na śmieci wraz z innymi odpadami. Regularnie zanoś zebrane przez siebie baterie i akumulatory do wyznaczonych w Twoim mieście czy gminie punktów zbiórki.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie.

Wszystkie elektrośmieci zawierają się w 10 grupach:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylator
 2. Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi
 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne i komórkowe
 4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, DVD, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne
 5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki
 7. Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony
 8. Przyrządy medyczne: sprzęt do dializoterapii, radioterapii, badań kardiologicznych, wentylacji płuc, zamrażarki laboratoryjne, testery płodności i inne elektryczne urządzenia medyczne
 9. Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne
 10. Automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz bankomaty

ciekawostka5Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe (m.in. rtęć, ołów, chrom, związki bromu), które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, komputera, czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika stwarzamy zagrożenie dla środowiska oraz łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 21 października 2005 r. (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.). Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

Zużyty sprzęt możemy bezpłatnie oddać w specjalnych punktach zbierania, bądź zostawić w sklepie, ale tylko przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, np. kupując nowy telewizor, możemy za darmo oddać stary.

Źródło: depositphotos.com

Kartony

Aby kartony po mleku i sokach mogły zostać poddane recyklingowi, konsument powinien oddzielić je od pozostałych rodzajów odpadów. Wstępne sortowanie zależy od tego, jaki system selektywnej zbiórki istnieje w danym miejscu zamieszkania (zazwyczaj zbiera się papier, szkło i plastiki).

Najbardziej popularną i uzasadnioną ekonomicznie metodą recyklingu jest odzysk celulozy w papierni. Metoda ta jest również stosowana w Polsce. Wysortowane opakowania kartonowe wrzucane są do hydropulpera, gdzie zalewane są wodą o temperaturze otoczenia i mieszane przez ok. 20 minut w celu rozwłóknienia kartonu. W ten prosty sposób bez użycia środków chemicznych odzyskuje się wysokiej jakości celulozę pierwotną o długich włóknach, która stanowi cenny surowiec do dalszej produkcji papieru lub tektury.

Przykłady z całego świata potwierdzają, że pomysły na produkcję towarów z surowców odzyskanych ze zużytych opakowań kartonowych po mleku i sokach można mnożyć bez końca. W Polsce z kartonów odzyskuje się wysokiej jakości włókno celulozowe używane do produkcji różnego rodzaju papierów o szerokiej gamie zastosowań.

W Niemczech z kartonów po mleku i sokach produkuje się trwałe i wodoodporne płyty o nazwie Tectan (drobno pocięte kartony są powoli podgrzewane aż do stopienia się polietylenu, a następnie prasowane na gorąco). Płyty te są wykorzystywane w branży budowlanej i przy produkcji mebli.

Odpady kartonowe mają bardzo wysoką wartość energetyczną, stąd też są poszukiwanym wsadem w spalarniach odpadów z odzyskiem energii (jeden zużyty 1000 ml karton po mleku lub sokach posiada wartość energetyczną pozwalającą zasilać żarówkę o mocy 40 Watt przez 1,5 godziny).

Odpady powstające w papierniach po oddzieleniu celulozy mogą być również poddane recyklingowi. Folia aluminiowa i polietylen podlegają dalszemu przetwarzaniu - w połączeniu z innymi plastikami są wykorzystywane do produkcji m.in. mebli ogrodowych, pojemników na odpady, kwietników dekoracyjnych czy uchwytów do narzędzi domowych.

ciekawostka6

Źródło: www.rekarton.pl